Dosskart

Motorová Brzda

Ke zjištění výkonových parametrů motorů používáme motorovou brzdu od firmy „MotComTest“, pomocí které jsme schopni porovnat jednotlivé komponenty motorů, jako jsou výfukové systémy, válce, karburátory, nastavení přívěry výfuku, určení správné velikosti štěrbiny ve spalovacím prostoru a některá další potřebná nastavení motorů. V neposlední řadě nám pomáhá zejména při kontrole motorů po provedených repasích. Zatím brzdíme pouze motory s integrovaným elektrickým startérem.
Na prvním grafu můžeme vidět základní odbrzdění jednoho motoru, který nám ukazuje dvě křivky, výkon a točivý moment.
Na druhém grafu vidíme zkoušku tří jednotlivých komponentů a jejich rozdíly.
No a konečně na třetím grafu zjistíme čas, za který motor v dané zátěži zdolá určité rozmezí otáček motoru, které si můžeme sami zvolit.